Dayakla Eğitim (Genel)

Dayakla Eğitim Dayakla eğitim, disiplin sağlamak veya istenmeyen davranışları düzeltmek amacıyla fiziksel cezalandırma yöntemlerinin kullanıldığı bir eğitim modelidir. Bu modelde çocuklar veya öğrenciler, hatalı veya uygunsuz davranışlar sergilediklerinde fiziksel ceza ile karşı karşıya kalırlar. Bu ceza türleri arasında tokat atma, vurma, sopayla dövme gibi uygulamalar bulunur.

Ne zamandan beri uygulanıyor?

Dayakla eğitimin kökeni antik çağlara kadar uzanır. Eski Yunan ve Roma dönemlerinde çocukları disipline etmek için fiziksel cezalar yaygın olarak kullanılırdı. Orta Çağ boyunca ve sonrasında, dayakla eğitim Avrupa, Asya ve diğer bölgelerde devam etti. 19. yüzyılın sonlarına kadar dayakla eğitim pek çok okulda standart bir uygulama olarak kabul edilmekteydi.

Dayakla eğitim nerede ve ne şekilde uygulanırdı?

Dayakla eğitim, tarih boyunca çeşitli toplumlarda ve kültürlerde farklı şekillerde uygulanmıştır. Örneğin, İngiltere’de 19. ve 20. yüzyıllarda okullarda öğretmenler tarafından sıkça kullanılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu’nda da medrese eğitimi sırasında öğrencilere fiziksel cezalar uygulanmaktaydı. Asya toplumlarında, özellikle Çin ve Japonya’da, disiplin sağlamak amacıyla benzer yöntemler kullanılmıştır.

 1. Antik Yunan ve Roma
  Uygulama: Antik Yunan ve Roma’da, disiplin sağlamak ve çocukları itaatkar bireyler olarak yetiştirmek amacıyla fiziksel cezalar yaygın olarak kullanılırdı. Eğitim sisteminde öğretmenler, öğrencileri hatalı veya disiplin eksikliği gösteren davranışlar sergilediklerinde fiziksel ceza ile karşı karşıya bırakırlardı.
  Örnek: Antik Yunan’da, genç erkekler spor ve askerlik eğitiminde sıkı disiplin altında tutulur, fiziksel cezalarla karşılaşabilirlerdi. Roma’da ise, evde ve okulda çocuklara dayak atmak yaygın bir uygulamaydı.
 2. Orta Çağ Avrupa’sı
  Uygulama: Orta Çağ’da Avrupa’da dayakla eğitim, kilise okulları ve manastırlarda sıkça kullanılan bir yöntemdi. Bu dönemde, dini eğitim veren rahipler ve keşişler, öğrencileri disipline etmek için fiziksel cezalara başvururlardı.
  Örnek: İngiltere’de, 14. yüzyıldan itibaren birçok okulda öğrenciler, hatalı davranışları için sopalarla dövülürdü. Bu cezalar, öğrencilerin derslere zamanında gelmemesi, ders çalışmaması veya itaatsizlik göstermesi durumunda uygulanırdı.
 3. Osmanlı İmparatorluğu
  Uygulama: Osmanlı İmparatorluğu’nda medrese eğitimi sırasında öğrenciler, disiplinin sağlanması ve dini bilgilerin öğrenilmesi amacıyla fiziksel cezalarla karşı karşıya kalabilirlerdi. Bu cezalar, öğretmenler (hocalar) tarafından uygulanırdı.
  Örnek: Öğrencilerin derslere geç kalması, dersleri ezberlememesi veya yaramazlık yapması durumunda, öğretmenler tarafından fiziksel cezalar verilirdi. Bu cezalar arasında sopayla vurma, falaka veya el cezası (eline vurma) gibi yöntemler bulunurdu.
 4. İngiltere ve Amerika (19. ve 20. Yüzyıl)
  Uygulama: 19. ve 20. yüzyıllarda İngiltere ve Amerika’daki okullarda dayakla eğitim yaygın bir uygulamaydı. Öğretmenler, öğrencilerin hatalı davranışlarını düzeltmek ve disiplini sağlamak amacıyla fiziksel cezalara başvururlardı.
  Örnek: İngiltere’de, “caning” adı verilen sopayla vurma cezası yaygındı. Öğrenciler, derslerde yaramazlık yaptıklarında veya kurallara uymadıklarında, öğretmenleri tarafından sopayla cezalandırılırdı. Amerika’da ise, “paddling” adı verilen tahta bir sopa ile vurma cezası kullanılırdı.
 5. Asya Ülkeleri
  Çin: Geleneksel Çin eğitiminde, çocukların disiplinli ve itaatkar bireyler olarak yetişmesi önemsenirdi. Fiziksel cezalar, bu disiplinin sağlanmasında bir araç olarak görülürdü.
  Örnek: Öğrencilerin derslerde sessiz kalması ve öğretmenlere saygılı davranması beklenirdi. Bu kurallara uymayan öğrenciler, sopa veya cetvelle cezalandırılabilirdi.

  Japonya: Japonya’da da benzer şekilde, çocukların disipline edilmesi amacıyla fiziksel cezalar kullanılmıştır. Özellikle Meiji Dönemi’nde (1868-1912) modern eğitim sistemine geçişle birlikte, fiziksel cezalar eğitim sisteminin bir parçası haline gelmiştir.
  Örnek: Öğrencilerin disiplinli ve çalışkan olmaları teşvik edilirdi. Kurallara uymayan veya derslerde başarısız olan öğrenciler, öğretmenleri tarafından fiziksel cezalarla karşı karşıya kalabilirdi.

 6. Afrika ve Orta Doğu
  Afrika: Birçok Afrika ülkesinde, geleneksel eğitim ve disiplin yöntemleri kapsamında fiziksel cezalar yaygındı. Özellikle kırsal bölgelerde, ebeveynler ve öğretmenler çocukları disipline etmek için dayak yöntemini kullanırdı.
  Örnek: Nijerya, Kenya ve Uganda gibi ülkelerde, çocukların okula devam etmeleri ve derslerine çalışmaları için fiziksel cezalar uygulanırdı. Bu cezalar arasında sopa veya kemerle vurma gibi yöntemler bulunurdu.

  Orta Doğu: Orta Doğu ülkelerinde de, geleneksel eğitim sistemlerinde fiziksel cezalar yaygındı. Disiplin sağlamak amacıyla çocuklara uygulanan fiziksel cezalar, toplumun genel kabul gören bir parçasıydı.
  Örnek: İran, Suudi Arabistan ve Mısır gibi ülkelerde, çocukların itaatkar ve disiplinli bireyler olarak yetişmesi için fiziksel cezalar uygulanırdı. Bu cezalar, çocukların hatalı davranışlarını düzeltmek amacıyla ebeveynler veya öğretmenler tarafından verilirdi.

Faydaları nelerdir?

Dayakla eğitimin savunucuları tarafından öne sürülen bazı faydalar ve iyi taraflar şunlardır:

 • Hızlı ve Etkili Disiplin Sağlama
  Açıklama: Dayak, çocuğun istenmeyen davranışını hızlı bir şekilde durdurma potansiyeline sahiptir. Bu, özellikle acil bir tepki gerektiğinde etkili olabilir.
  Örnek: Çocuklar tehlikeli bir durumda (örneğin, bir caddede koşarken) hızlı bir şekilde uyarılmalı ve durdurulmalıdır. Bazı ebeveynler, böyle durumlarda dayak uygulamanın çocuğun tehlikeyi hızlıca anlamasına yardımcı olduğunu iddia ederler.
 • Otoriteye Saygı ve Kurallara Uyum
  Açıklama: Fiziksel cezalar, çocukların otorite figürlerine (ebeveynler, öğretmenler) saygı göstermeyi öğrenmelerine yardımcı olabilir. Bu sayede çocuklar, toplumda geçerli olan kurallara ve normlara daha uyumlu hale gelirler.
  Örnek: Bir çocuk, belirli kurallara uymadığında fiziksel ceza ile karşılaşacağını bilirse, bu kurallara uyma eğiliminde olabilir ve toplum içinde daha düzenli bir yaşam sürebilir.
 • Hızlı Sonuç Alma
  Açıklama: Diğer disiplin yöntemlerine göre daha hızlı sonuç alınabilir. Uzun süreli cezalar veya başka yöntemler, davranış değişikliğinin gerçekleşmesi için daha fazla zaman gerektirebilir.
  Örnek: Okul ortamında, bir öğrenci sürekli olarak dersleri sabote ediyorsa, anında uygulanan fiziksel bir ceza, diğer öğrencilerin eğitimine devam etmesini sağlamak adına hızlı bir çözüm olabilir.
 • Geleneksel ve Kültürel Normlar
  Açıklama: Dayak, bazı toplumlarda geleneksel bir disiplin yöntemi olarak kabul edilir ve bu uygulama, kültürel normlara ve değerlere uygun olarak görülür.
  Örnek: Bazı kırsal veya geleneksel topluluklarda, büyükler tarafından uygulanan fiziksel cezalar, çocukların topluma uygun bireyler olarak yetişmesi için gerekli bir yöntem olarak kabul edilir.
 • Davranış ve Sonuç Arasındaki İlişkiyi Anlama
  Açıklama: Çocuklar, belirli davranışların belirli sonuçlara yol açtığını öğrenirler. Bu da davranış ve sonuç arasındaki ilişkiyi kavramalarına yardımcı olabilir.
  Örnek: Bir çocuk, yalan söylediğinde fiziksel bir ceza ile karşılaşırsa, yalan söylemenin istenmeyen bir davranış olduğunu ve bunun sonuçları olduğunu anlayabilir.

Dayakla eğitimin tehlikeleri nelerdir?

Dayakla eğitimin birçok tehlikesi bulunmaktadır. Fiziksel cezalar, çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Çocuklar şiddete maruz kaldıklarında, özgüven eksikliği, korku, kaygı ve hatta depresyon gibi sorunlar yaşayabilirler. Ayrıca, bu tür cezalar çocukların ileride şiddet yanlısı davranışlar sergilemesine neden olabilir.

Uzun vadeli etkileri nelerdir?

Dayakla eğitim üzerine yapılan birçok bilimsel araştırma, fiziksel cezaların çocuklar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkiler yarattığını göstermektedir. İşte bu konuda yapılan bazı önemli araştırmalar:

 • 2016 Yılında Yapılan Meta-Analiz (Elizabeth T. Gershoff ve Andrew Grogan-Kaylor)
  Araştırma: Gershoff ve Grogan-Kaylor, fiziksel ceza üzerine yapılmış 75 çalışmayı inceleyen bir meta-analiz gerçekleştirdiler.
  Bulgular: Fiziksel cezaların çocukların agresif davranışlarını artırdığı, zihinsel sağlık sorunlarına yol açtığı ve ebeveyn-çocuk ilişkilerini olumsuz etkilediği tespit edildi.
  Kaynak: Gershoff, E. T., & Grogan-Kaylor, A. (2016). Spanking and child outcomes: Old controversies and new meta-analyses. Journal of Family Psychology, 30(4), 453-469.
 • 2010 Yılında Yapılan Araştırma (Murray A. Straus)
  Araştırma: Murray A. Straus, farklı ülkelerde fiziksel ceza kullanımının yaygınlığını ve etkilerini inceleyen bir çalışma yürüttü.
  Bulgular: Fiziksel cezanın çocuklarda saldırganlık, suç işleme eğilimi ve düşük akademik başarı ile ilişkili olduğu bulundu.
  Kaynak: Straus, M. A. (2010). Prevalence, societal causes, and trends in corporal punishment by parents in world perspective. Law and Contemporary Problems, 73(2), 1-30.
 • 2018 Yılında Yapılan Araştırma (Tracie O. Afifi ve Arkadaşları)
  Araştırma: Afifi ve ekibi, fiziksel cezanın çocukların zihinsel sağlığı üzerindeki etkilerini inceledi.
  Bulgular: Fiziksel cezaya maruz kalan çocuklarda depresyon, anksiyete ve madde bağımlılığı riskinin arttığı tespit edildi.
  Kaynak: Afifi, T. O., Ford, D., Gershoff, E. T., Merrick, M., Grogan-Kaylor, A., Ports, K. A., … & Klevens, J. (2018). Spanking and adult mental health impairment: The case for the designation of spanking as an adverse childhood experience. Child Abuse & Neglect, 71, 24-31.

Dayakla eğitim yasaktır ve bir suçtur!

Birçok ülke, dayakla eğitimin çocuk haklarına aykırı olduğu ve zarar verici olduğu gerekçesiyle bu uygulamayı yasaklamıştır. 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, çocukların fiziksel ve psikolojik şiddetten korunma hakkını vurgulamaktadır. Bu nedenle, dayakla eğitim birçok ülkede yasalarla yasaklanmış ve bu yasağı ihlal edenler için cezai yaptırımlar öngörülmüştür. Bu cezalar arasında para cezaları, hapis cezaları ve öğretmenlikten menedilme gibi yaptırımlar bulunmaktadır. Dayakla eğitim yasaktır ve bir suçtur!

Ne tür travmalar yaratır?

Dayakla eğitim, çocuklar üzerinde çeşitli travmalar yaratabilir. Fiziksel şiddete maruz kalan çocuklar, uzun vadede travma sonrası stres bozukluğu (TSSB), anksiyete, depresyon ve düşük benlik saygısı gibi psikolojik sorunlar geliştirebilirler. Ayrıca, bu çocuklar ileride şiddeti bir çözüm yolu olarak görme eğilimi gösterebilir ve kendi çocuklarına benzer şekilde davranabilirler.

Dayakla eğitimin hatalı olduğunu belirleyen birçok araştırma bulunmaktadır. Bu araştırmalar, fiziksel cezaların çocukların beyin gelişimini olumsuz etkilediğini, öğrenme güçlüklerine yol açtığını ve sosyal becerilerini zayıflattığını göstermektedir. Örneğin, 2018 yılında yapılan bir araştırma, fiziksel cezaların çocukların bilişsel yeteneklerini olumsuz etkilediğini ve akademik başarılarını düşürdüğünü ortaya koymuştur. Bu araştırma, dayakla eğitimin çocukların zihinsel ve duygusal gelişimine ciddi zararlar verdiğini göstermektedir.

Dayaklı eğitim hala nerede uygulanıyor?

Dayakla eğitim, hala bazı ülkelerde ve topluluklarda uygulanmaktadır. Özellikle bazı Asya, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde bu tür cezalar kültürel ve geleneksel normlar çerçevesinde kabul görebilmektedir. Ancak, bu uygulamalar giderek azalmaktadır ve birçok ülke bu tür cezaları yasaklama yoluna gitmektedir.

Dayakla eğitim kesinlikle yanlış, hatalı ve tehlikelidir!

Dayakla eğitimin kesinlikle yanlış, hatalı ve tehlikeli olduğunu belirlemek için birçok bilimsel veri bulunmaktadır. Fiziksel cezaların çocuklar üzerinde kalıcı olumsuz etkileri olduğu, zihinsel ve fiziksel sağlıklarını tehlikeye attığı ve şiddeti normalleştirdiği açıkça ortaya konmuştur. Eğitimde şiddetin yeri olmadığını ve çocukların sevgi, anlayış ve destekle yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan modern eğitim yaklaşımları, dayakla eğitimi kesin bir şekilde reddetmektedir.

Sonuç

Dayakla eğitim, geçmişte yaygın olarak kullanılan bir disiplin yöntemi olmasına rağmen, günümüzde bilimsel veriler ışığında ciddi eleştiriler almaktadır. Fiziksel cezaların çocuklar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ve travmalar göz önüne alındığında, dayakla eğitimin kesinlikle yanlış, hatalı ve tehlikeli olduğu anlaşılmaktadır. Eğitimde şiddet yerine sevgi, sabır ve pozitif disiplin yöntemleri kullanılarak çocukların sağlıklı bir şekilde gelişmeleri sağlanmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir