Güven Protokolleri

BDSM Güven Protokolleri ve Güven Modelleri BDSM’de temelinde en yaygın olan ile kabul edilen Güven Protokolleri ve Güven Modelleri: SSC, RACK, PRICK ve CCCC diye bilinir. BDSM (Bondage, Discipline, Dominance, Submission, Sadism, Masochism) uygulamalarında güvenlik, rıza ve sorumluluk en öncelikli konulardandır. Güven protokolleri (veya güven modelleri), BDSM topluluğunda yer alan bireyleri koruma amacı taşır ve uluslararası düzeyde kabul gören çeşitli yaklaşımlar içerir. En yaygın güven protokollerinden bazıları SSC (Safe, Sane, Consensual), RACK (Risk-Aware Consensual Kink), PRICK (Personal Responsibility Informed Consensual Kink) ve CCCC’dir (Caring, Communication, Consent, Caution). Bu protokoller, BDSM pratiklerinde güvenliği, sorumluluğu ve karşılıklı rızayı sağlamayı amaçlar.

Temel Güven Protokollerinin Kısaca Açıklaması

SSC (Safe, Sane, Consensual)

SSC, “Safe, Sane, Consensual” (Güvenli, Aklı Başında, Rızaya Dayalı) ilkelerini ifade eder. Bu protokol, BDSM’e yeni giriş yapanlar için en vazgeçilmez yaklaşımdır ve şu unsurları içerir:

 • Güvenli (Safe): Tüm pratiklerin güvenli şekilde yürütülmesi ve uygun güvenlik önlemlerinin alınması. Örneğin, nefes kontrolü oyunlarında, kişinin boynuna veya hava yollarına zarar verme riskini en aza indirmek için dikkatli olunması.
 • Aklı Başında (Sane): Uygulamaların akılcı, mantıklı ve kontrol altında gerçekleştirilmesi. Tarafların alkol veya uyuşturucu etkisi altında olmaması.
 • Rızaya Dayalı (Consensual): Her iki tarafın da rızasının açıkça belirtildiği bir anlaşmanın sağlanması. Rıza, zorlayıcı faktörlerden bağımsız olarak özgürce verilmelidir.

RACK (Risk-Aware Consensual Kink)

RACK, “Risk-Aware Consensual Kink” (Risklerin Farkında Rızaya Dayalı Kink) yaklaşımıdır. SSC’ye kıyasla daha esnek bir model sunar:

 • Risklerin Farkında (Risk-Aware): Tarafların, pratiklerin içerdiği riskleri anlayıp kabul etmesi. Örneğin, kırbaç kullanımı sırasında cilt hasarı riskinin farkında olunması.
 • Rızaya Dayalı (Consensual): Tüm tarafların açık bir şekilde rıza göstermesi. Rızanın düzenli olarak teyit edilmesi ve herhangi bir zamanda geri çekilebilmesi.
 • Kink: BDSM pratiklerinin veya fetişlerinin keyifle gerçekleştirilmesi. Tarafların ilgi alanlarını keşfetmelerine ve deneyimlerinden zevk almalarına olanak tanır.

PRICK (Personal Responsibility Informed Consensual Kink)

PRICK, “Personal Responsibility Informed Consensual Kink” (Kişisel Sorumluluk Bilgilendirilmiş Rızaya Dayalı Kink) protokolüdür:

 • Kişisel Sorumluluk (Personal Responsibility): Her bireyin, eylemlerinden kişisel olarak sorumlu olması. Bu, bireylerin sınırlarını ve kapasitelerini bilerek hareket etmeleri anlamına gelir.
 • Bilgilendirilmiş (Informed): Tüm tarafların, pratikler hakkında tam bilgi sahibi olması. Uygulamaların riskleri hakkında bilgi edinmek ve partneri bilinçlendirmek önemlidir.
 • Rızaya Dayalı (Consensual): Her bireyin, bilinçli bir rıza ile eylemlerde yer alması. Bu rıza, karşılıklı güven ve iletişim temelinde inşa edilmelidir.

CCCC (Caring, Communication, Consent, Caution)

CCCC, “Caring, Communication, Consent, Caution” (Özen, İletişim, Rıza, Dikkat) ilkelerini ifade eder:

 • Özen (Caring): Tüm tarafların, birbirlerine karşı saygılı ve özenli davranması. Tarafların birbirlerinin ihtiyaçlarını ve sınırlarını anlamaları ve bunlara saygı göstermeleri.
 • İletişim (Communication): Açık ve dürüst bir iletişimin sürdürülmesi. Tarafların sınırları, rızası ve deneyim sırasında hissettikleri hakkında konuşabilmeleri.
 • Rıza (Consent): Herkesin açıkça rızasını belirtmesi. Rıza, oyun sırasında güvenli kelimelerle veya başka bir sinyalle sürekli teyit edilebilir.
 • Dikkat (Caution): Tüm pratiklerin dikkatli bir şekilde yürütülmesi. Uygulayıcılar, deneyim sırasında riskleri ve güvenliği sürekli göz önünde bulundurmalıdır.


Tarihçe

Bu güven protokollerinin ortaya çıkışı, geçmişte yaşanan hatalar ve kazalarla doğrudan ilişkilidir. BDSM topluluğu, belirli pratiklerin dikkatsizce uygulanmasının ciddi bedensel ve zihinsel zararlara yol açabileceğinin farkına varmıştır. Güvenlik önlemlerinin, bedensel ve zihinsel sağlığın korunmasında hayati önem taşıdığını anladıkça, güven protokollerine yönelik bir gereksinim belirgin hale gelmiştir.

  İşte geçmişte yaşanan bazı kazalardan resmi kayıt edilen örnekler:

 • Asfiksi Kazası (1975): İsveç’te bir çift, partnerinin nefes almasını engelleyen bir nefes kontrolü (asphyxiation) oyununda yanlışlıkla partnerinin ölümüne sebep oldu. Nefes kontrolü pratiklerinde güvenli kelime veya işaretlerin kullanılmaması nedeniyle yaşanan bu olay, asfiksi oyunlarında güvenlik önlemlerinin zorunluluğunu gösterdi.
 • Trampling (Üzerine Basma) Kazası (1978): Bir adam, partneriyle üzerine basma (trampling) oyununu oynarken partnerinin yanlışlıkla kaburgalarını kırması sonucu ağır yaralandı. Bu olay, BDSM oyunlarında dikkatli olunmadığında ne tür fiziksel zararların meydana gelebileceğini gösterdi.
 • Vacbed Kazası (1982): ABD’de bir kadın, vakum yatağı (vacbed) içinde havasızlıktan boğularak öldü. Partneri, kadını vakum yatağı içinde yalnız bıraktığında havasızlıktan kaçamadı ve hayatını kaybetti.
 • Dominatrix Kazası (1990): Almanya’da bir kadın, bir dominatrix tarafından nefes kontrolü oyununda aşırıya kaçılması sonucu hayatını kaybetti. Dominatrix, kadını sürekli izlemeyerek ölümcül bir hata yaptı.
 • David Carradine’in Ölümü (2009): Ünlü aktör David Carradine, Bangkok’taki bir otel odasında, kendisini asfiksi fetişi uygulayarak boğmaya çalışırken ölü bulundu. Otopside Carradine’in otel odasında kendisini boynundan astığı, asfiksi fetişi uygulaması sırasında yalnız bırakıldığında öldüğü belirlendi.


  BDSM camiası içinde bilinen ama kayıtlara geçmeyen kazalar:

 • Bondage: Ayaklarından asılan kadın, kullanılan kalitesiz iplerden dolayı yere düşer. Elleri arkadan bağlığı olduğu için boynu kırılır. Fazla yüksek asılmadığı için beyine zarar gelmez ama kadın tekerlekli sandalyeyi kullanmaya mahkum kalır. Bir daha ayağa kalkması imkansızdır.
 • Cinsel Zorlama: Bir adam Prodom’dan hizmet olarak anal cinsellik (strapon uygulaması) ister. Uygulama beklentilerden fazla acı verir ve adamın ‘dur’ demesine rağmen devam edilir ve sonuç olarak acile kaldırılır. Güvenlik kelimesi (safeword) belirlenmemiştir ama dur denilmesine rağmen devam edilmiştir.
 • Yanlış Alet: Spank uygulamasında adam eşinde oklava kullanır ve kuyruk sokumuna arka arkaya sert darbeler indirir. Sonuç olarak eşi acilde çatlak tedavisine alınır.Burada ki kazalar ve ihmaller sadece uzun örnekler listesinden seçmeler. Çok daha ağar örneklerde mevcuttur ama buraya eklemeye gerekmez. En kötüsüyse psikolojik hasarlardır. Bir ömür boyu travmalara neden olur ve kötü etkiler. Bu tür kazalar, güven protokollerinin önemini vurguladı ve BDSM topluluklarını, güvenlik prosedürlerini geliştirmeye yönlendirdi.

Güven, Sağlık ve Sorumluluk

BDSM pratiklerinde güvenlik, bedensel ve zihinsel sağlığın korunması ile sorumluluk en başta gelir. Her bir güven protokolü, uygulayıcıların rıza, sorumluluk ve güvenlik çerçevesinde hareket etmesini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Güven protokolleri sayesinde:

 • Güvenlik: Fiziksel güvenlik sağlanır, kazalar ve yaralanmalar önlenir.
 • Zihinsel Sağlık: Katılımcılar zihinsel sağlığını korur, travma riski en aza indirilir.
 • Sorumluluk: Taraflar kendi ve partnerlerinin güvenliğinden sorumlu olur.

Güven Protokollerinin Esnekliği

Bu protokoller kişisel ve ilişkiye göre esnek bir şekilde uygulanabilir. Örneğin, bazı çiftler SSC yerine RACK veya PRICK protokolünü tercih edebilirler. Bu esneklik, her bireyin ve ilişkinin kendine özgü sınırlarına ve tercihlerine uygun bir güven modeli geliştirmesine olanak tanır.
Kuralları Kabul Etmeyenler ve Risk

Kuralları kabul etmeyen veya görmezden gelen bireyler, genellikle BDSM dışında hareket etmekte ve riskleri kontrol edememektedir. Protokolleri görmezden gelen uygulayıcılar, karşı tarafın güvenliğini ve rızasını tehlikeye atar, bu da kazalara ve travmatik deneyimlere yol açabilir. Bu nedenle güven protokollerine uymak, topluluğun güvenliği ve refahı için önemlidir.
Uluslararası Kabul

SSC, RACK, PRICK ve CCCC gibi güven protokolleri, uluslararası düzeyde BDSM toplulukları tarafından kabul görmüş ve benimsenmiştir. Her bir protokolün temel amacı, uygulayıcıları korumak ve güvenli, keyifli ve rızaya dayalı bir deneyim yaşamalarını sağlamaktır. Bu protokoller sayesinde BDSM pratikleri, bilinçli ve sorumlu bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.